Nemokamas pristatymas visoje svetainėje
Nemokamas pristatymas visoje svetainėje
Mano krepšelis

image
SKU :

Patvirtinus pirkinius, jums bus nurašyta užsakymo suma.

Rezervacijoje


Bendra kaina) 0,00 €

Pateikite užsakymą Tęsti apsipirkimą

Bendrosios sąlygos
cazeboo


 Atsisiųskite PDF

Šias Bendrąsias pardavimo sąlygas (toliau - BPS) siūlo HOORTRADE, supaprastinta akcinė bendrovė, kurios kapitalas yra 7 500 eurų, įregistruota Liono prekybos ir įmonių registre numeriu 878 143 601 ir kurios buveinė yra adresu 83/85 boulevard du parc de l'Artillerie LYON (69007) (toliau - HOORTRADE).

Savo interneto svetainėje, pasiekiamoje šiais URL adresais: www.cazeboo.fr/ - www.cazeboo.be/ - www.cazeboo.it/ - www.cazeboo.es/ - www.cazeboo.de/ - www.cazeboo.nl/ - www.cazeboo.pl/ - www.cazeboo.lu/ - www.cazeboo.pt/ - www.cazeboo.at/ - www.cazeboo.ie/ - www.cazeboo.dk/ - www.cazeboo.fi/ - www.cazeboo.se/ - www.cazeboo.co.uk/ - www.cazeboo.cz/ - www.cazeboo.gr/ - www.cazeboo.hr/ - www.cazeboo.hu/ - www.cazeboo.lt/ - www.cazeboo.lv/ - www.cazeboo.ro/ - www.cazeboo.si/ - www.cazeboo.sk/, ,(toliau - svetainė), HOORTRADE siūlo parduoti gaminius, skirtus vidaus ir išorės įrengimui (toliau - gaminiai), bet kuriam pirkėjui, fiziniam asmeniui, veikiančiam tikslais, kurie nepatenka į jo profesinės veiklos sritį, gyvenančiam Prancūzijos teritorijoje arba Europos Sąjungos valstybėje narėje (toliau - pirkėjas).

Kiekvienas Klientas patvirtina, kad prieš sudarydamas bet kokią sutartį su HOORTRADE perskaitė įskaitomai ir suprantamai šias BPS, taip pat visą informaciją, reikalingą šioms vykdyti, pagal Vartotojų kodekso L.111-1-L.111-8 ir L.221-5 straipsnius.

1.BPS TAIKYMAS IR ĮGYVENDINAMUMAS

 • 1.1. Šios BPS be jokių apribojimų ar išlygų taikomos bet kokiam Kliento Svetainėje pateiktam Produktų užsakymui.
 • 1.2. Šių BPS tikslas - apibrėžti Produktų užsakymo Svetainėje sąlygas ir atitinkamas kiekvienos iš šalių teises ir pareigas, susijusias su Produktų tiekimu.
 • 1.3. Jei šalys raštu nesusitarė kitaip, šios BPS turi viršenybę prieš bet kokias priešingas nuostatas, kylančias iš anksčiau parengtų ir Svetainėje paskelbtų bendrųjų sąlygų. Jos taikomos atmetant bet kokius kitus susitarimus.
 • 1.4. Šios BPS laikomos neatskiriama ir esmine sutarties, sudarytos tarp HOORTRADE ir kiekvieno jos Kliento, dalimi. Su jomis galima bet kada susipažinti Svetainėje.
 • 1.5. Apie šias BPS sistemingai pranešama Klientui, kai patvirtinamas užsakymas, o tai reiškia visišką ir besąlygišką šių BPS priėmimą. Tokį sutikimą sudaro atitinkamo tam skirto langelio pažymėjimas. Laikoma, kad šio langelio pažymėjimas turi tokią pačią reikšmę kaip ir Kliento ranka pasirašytas parašas.
 • 1.6 HOORTRADE pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir (arba) pritaikyti šias BPS. Tokiu atveju Klientui galioja tik užsakymo pateikimo svetainėje dieną galiojanti versija.
 • 1.7 Tai, kad HOORTRADE tam tikru metu nepasinaudoja kuria nors iš šių Bendrųjų sąlygų nuostatų, negali būti aiškinama kaip atsisakymas teisės tai padaryti vėliau.
 • 1.8. HOORTRADE kviečia kiekvieną Klientą atidžiai perskaityti šias BPS, jas atsispausdinti ir (arba) išsaugoti bet kokioje patvariojoje laikmenoje prieš pradedant Produktų užsakymą Svetainėje.

2. ASMENINĖS KLIENTO PASKYROS SUKŪRIMAS / REGISTRACIJA

 • 2.1 Asmeninės kliento paskyros sukūrimas ir (arba) turėjimas yra būtina ir privaloma sąlyga, kad būtų galima patvirtinti Produktų užsakymą Svetainėje.
 • 2.2. Klientas gali susikurti asmeninę paskyrą:
  • Pirmą kartą apsilankęs Svetainėje arba bet kuriuo kitu metu vėlesnio apsilankymo Svetainėje metu, naudodamasis tam skirtuku, kuris yra pasiekiamas visuose Svetainės puslapiuose.
  • Pateikdamas užsakymą Svetainėje, išsirinkęs norimus užsakyti Produktus ir patvirtinęs savo "Krepšelį".
 • 2.3. Norėdami susikurti savo asmeninę paskyrą, Klientai turi užpildyti visą su jais susijusią reikalaujamą informaciją, nurodant, kad bet koks neišsamus paskyros sukūrimas nebus patvirtintas. Kliento pasirinktas prisijungimo vardas negali būti pakeistas. Klaidos atveju Klientas turi iš naujo sukurti paskyrą, nurodydamas, kad negalima perkelti duomenų iš vienos paskyros į kitą.
 • 2.4. HOORTRADE negali būti laikoma atsakinga už bet kokią Kliento el. pašto klaidą, dėl kurios Klientas negauna HOORTRADE pranešimų, susijusių su tolesniu jo užsakymo vykdymu.

3.UŽSAKYMO PATEIKIMAS SVETAINĖJE

 • 3.1 Visi Produktų užsakymai turi būti pateikiami Svetainėje. HOORTRADE stengiasi pateikti kuo tiksliau Produktus atitinkančius vaizdus ir aprašymus. Tačiau kadangi šie vaizdiniai ir iliustraciniai tekstai nėra sutartiniai, Klientas negali laikyti HOORTRADE atsakinga. HOORTRADE negali būti laikoma atsakinga už tai.
 • 3.2. HOORTRADE nepriima užsakymų pagal užsakymą pagamintiems gaminiams, kurie nepateikiami Svetainėje.
 • 3.3. Jeigu HOORTRADE tai aiškiai pasiūlo Svetainėje, Klientas gali :
  • iš anksto užsisakyti Produktą, kurio nėra sandėlyje ir kuris yra atnaujinamas.
  • Užsisakyti Gaminį, kuris yra sandėlyje. li>
  Šiais dviem atvejais Klientas privalo sumokėti visą užsakymo sumą Svetainėje užsakymo arba išankstinio užsakymo metu.
 • 3.4. Klientas tiesiogiai Svetainėje pasirenka Produktą ar Produktus, kuriuos nori užsisakyti, ir gali bet kuriuo metu apsilankyti puslapyje "Mano krepšelis", kad peržiūrėtų pasirinktus Produktus ir juos patvirtintų, kad galėtų pateikti užsakymą.
 • 3.5 Norėdamas pateikti užsakymą Svetainėje, Klientas bet kuriuo atveju turi prisijungti prie savo asmeninės paskyros, jei to nepadarė anksčiau, arba susikurti paskyrą. Užbaigdami užsakymą Klientai turės pateikti papildomą informaciją, visų pirma savo telefono numerį, kad būtų lengviau susitarti dėl Produktų pristatymo, taip pat užsakymo pristatymo ir sąskaitos faktūros išrašymo adresą. Šiuo atžvilgiu Klientai negali prašyti pristatyti užsakytų Produktų į kitą šalį nei ta, kurioje jie sukūrė savo asmeninę paskyrą. Tam tikri miestai ar miesteliai nepristatomi (žr. šių Bendrųjų sąlygų 2 priedėlį). Bet kuriuo atveju visi užsakymai turi būti tinkamai užpildyti ir juose turi būti pateikta būtinai užsakymui reikalinga informacija. Klientas atsako už pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir tinkamumą. HOORTRADE negali būti laikoma atsakinga už pristatymo vėlavimą dėl netikslaus ar neišsamaus pristatymo adreso.
 • 3.6. Klientas galės keisti, taisyti, papildyti ar net atšaukti savo užsakymą, kol jis bus patvirtintas užsakymo suvestinės puslapyje, prieš apmokėjimą.
 • 3.7 Prieš patvirtindami savo užsakymą, Klientai privalo perskaityti šias Bendrąsias taisykles ir su jomis visiškai ir be išlygų sutikti.
 • 3.8 Patvirtinus užsakymo ir pristatymo duomenis, Klientas turi pasirinkti užsakymo apmokėjimo būdą tam skirtoje vietoje, įrašyti galimą nuolaidos kodą ir patvirtinti mokėjimą.
 • 3.9 Sutartis tarp HOORTRADE ir Kliento galutinai sudaroma, kai pastarasis gauna užsakymo patvirtinimą. Šiame užsakymo patvirtinime pateikiamos šios Bendrosios sąlygos PDF formatu. Klientas negali atšaukti viso ar dalies galutinio užsakymo, išskyrus atvejus, kai pasinaudojama 7 straipsnyje numatyta teise atsisakyti sutarties. Todėl, jei užsakyme padaryta klaida arba užsakymas dubliuojasi, Klientas turi susisiekti su HOORTRADE, kuri gali leisti atšaukti užsakymą prieš pristatymą. Tokiu atveju Klientas turės sumokėti 7 straipsnyje nurodytas atsisakymo išlaidas.
 • 3.10 Bet koks su užsakymu susijęs prašymas turi būti siunčiamas HOORTRADE per tam skirtą kontaktinę formą Svetainėje, pasiekiamą per Kliento asmeninę paskyrą.

4.KAINOS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

PRODUKTŲ KAINOS

 • 4.1 Prieiga prie Svetainės ir Produktų pristatymas yra nemokami. Pastarasis apmokamas tik už vieno ar daugiau Produktų užsakymą.
 • 4.2. Taikomos kainos yra tos, kurios galioja tą dieną, kai Klientas pateikia užsakymą Svetainėje.
 • 4.3. Produktų kainos ir visos su užsakymu susijusios papildomos išlaidos aiškiai ir suprantamai nurodomos užsakymo santraukoje. Prieš pateikdamas užsakymą, Klientas turi patvirtinti šią santrauką.

MOKĖJIMO SĄLYGOS

 • 4.4 Sąskaitos faktūros už kainas išrašomos remiantis užsakymo pateikimo metu galiojančiais tarifais. Sąskaita faktūra, kurioje apibendrinami visi Kliento užsakyti Produktai ir atitinkamos jų kainos, bus sistemingai siunčiama Klientui.
 • 4.5 Užsakovas savo užsakymo kainą sumoka tiesiogiai Svetainėje pagal užsakymo pateikimo metu pasirinktą mokėjimo būdą ir parinktį bei laikydamasis tam tikslui numatytos tvarkos. Priklausomai nuo Kliento gyvenamosios vietos šalies, HOORTRADE siūlo skirtingus mokėjimo būdus:

  • Jei už užsakymą ar išankstinį užsakymą mokama CB/Mastercard/Visa/Paypal/SOFORT/GIROPAY/BANCONTACT/IDEAL/ PRZELEWY24/ EPS/FINTECTURE, lėšos iš Kliento nurašomos, kai pateikiamas užsakymas ar išankstinis užsakymas.
  • Apmokėjus už užsakymą ar išankstinį užsakymą naudojant mokėjimo sprendimą 3 dalimis arba 4 dalimis kreditine kortele, paslaugą teikia ALMA (Alma SAS įmonė), esanti 176 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine ir registruotas RCS Nanterre numeriu 839 100 575, iš Kliento užsakymo ar išankstinio užsakymo metu nedelsiant nurašoma pirmoji mėnesinė įmoka. Priklausomai nuo pasirinkto sprendimo, mėnesinės įmokos bus išskaičiuojamos kiekvieną mėnesį, pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo jubiliejų, iki visiško kompensavimo, nustatyto užsakymo patvirtinimo metu. HOORTRADE jokiu būdu neveikia kaip skolintojas, kaip apibrėžta Vartotojų kodekso L.311-1 straipsnyje. Jei Alma atsisako suteikti kreditą užsakymui, jis gali būti atšauktas. Bet koks Klientą ir HOORTRADE įpareigojančių Sąlygų nutraukimas baigiasi T&C arba kredito sutarties tarp Alma ir Kliento nutraukimu. Atsiskaityti trimis/keturiomis dalimis galima per mūsų partnerį Almą. Mokėjimų saugumą užtikrina ALMA ir jos paslaugų teikėjai. Visi mokėjimai yra apsaugoti 3D Secure. Pirkinių suma: „Alma“ galima apmokėti tik už pirkinius nuo 50 iki 4000 eurų Mokesčiai: Mokėdamas keliomis dalimis Alma, Klientas sumoka teisinio valdymo mokesčius, kurie yra nurodyti užsakymo pateikimo metu. Alma yra telemokėjimo vadybininkė ir išduoda elektroninį pažymėjimą, kuris pagal Civilinio kodekso 1316 ir paskesnių straipsnių nuostatas bus sandorio sumos ir datos įrodymas
 • 4.6. Klientas informuojamas, kad HOORTRADE naudoja saugią mokėjimo sistemą, kurią valdo CHECKOUT ir PAYPAL.
 • 4.7. Nesumokėjus iki nustatyto termino, automatiškai, be išankstinio įspėjimo ir teisėtai sustabdomas arba pripažįstamas negaliojančiu Kliento užsakymas, nepažeidžiant jokių kitų veiksmų.

5. LIVRAISON DES PRODUITS

 • 5.1 Svetainėje užsakyti Produktai pristatomi su visomis atitinkamomis naudojimo ir montavimo instrukcijomis. Šie dokumentai taip pat gali būti siunčiami Klientui paprašius. Klientas informuojamas, kad tuo atveju, jei užsakomas keliose pakuotėse pristatomas Produktas, atitinkamos instrukcijos bus įtrauktos tik į vieną iš pristatomų pakuočių.
 • 5.2. Klientas informuojamas, kad Gaminius pristato įgaliotas vežėjas. Pristatymas yra nemokamas.
 • 5.3. Jei užsakymo proceso metu Svetainėje arba užsakytų Produktų aprašyme nenurodyta kitaip (ypač Produkto rezervavimo ar išankstinio užsakymo atveju), HOORTRADE įsipareigoja išsiųsti minėtus Produktus per 72 darbo valandas nuo užsakymo patvirtinimo. Svetainėje skelbiami pristatymo terminai atitinka mūsų įgaliotų vežėjų praktiką. Bet kuriuo atveju užsakyti Produktai bus pristatyti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarties sudarymo arba per laikotarpį, dėl kurio susitarta su Pirkėju. Išankstiniai užsakymai leidžia Klientui rezervuoti prekių atsargas, kai jos bus pristatytos.
 • 5.4 Pristatymas vyksta Kliento nurodytu adresu. HOORTRADE neturi galimybės keisti adreso po užsakymo patvirtinimo. Bet koks Kliento neatvykimas į su vežėju sutartą pristatymo laiką, įskaitant atvejus, kai pristatymo adrese padaryta klaida ir (arba) sunku susisiekti su Klientu, HOORTRADE prilyBPSa Kliento atsisakymui priimti Produktus. Tokiu atveju HOORTRADE turi teisę iš Kliento pareikalauti padengti visas ar dalį papildomų išlaidų, susijusių su būtinybe iš naujo pristatyti Produktą (-us), apie kurias Klientas bus informuotas iš anksto.
 • 5.5. Jei Klientas neatsiima užsakyto (-ų) Produkto (-ų), nepateikdamas HOORTRADE jokio pateisinamo pagrindo, HOORTRADE pasilieka teisę iš Kliento reikalauti baudų, apskaičiuotų pagal grąžinimo mokesčių grafiką 7.7).
 • 5.6 Pristačius siuntą, Klientas nedelsdamas patikrina pristatytų pakuočių skaičių ir jų būklę. Klientas gali atsisakyti siuntinio pristatymo metu, jei pastebi bet kokią su pristatymu susijusią anomaliją (apgadinimą, pažeistą ar atidarytą siuntinį, sulaužytus ar sugadintus Produktus ir t. t.). Jei pristatymo metu trūksta siuntinio, Klientas privalo tai nurodyti pristatymo pranešime, nurodydamas trūkstamo siuntinio numerį, ir perimti kitus siuntinius. Jei Kliento užsakytas (-i) Gaminys (-iai) buvo sugadintas (-i) vežant į sutartą pristatymo vietą arba jei trūksta vienos ar daugiau pakuočių, Klientas privalo pateikti visas naudingas, tikslias ir pagrįstas išlygas pristatymo važtaraštyje, kurį jam pateikia vežėjas pristatymo metu. Šios išlygos turi būti suformuluotos aiškiai ir išsamiai (nurodant trūkstamas ar sugadintas pakuotes ir jų skaičių tarp pristatytų pakuočių, aprašant iškilusią problemą ir atsiradusią žalą). pobūdžio formuluotės, tokios kaip "priklausomai nuo atidarymo" arba "priklausomai nuo pakuotės patikrinimo ar inventorizacijos", nėra tikslios ir motyvuotos išlygos, kaip tikisi HOORTRADE, ir neturi jokios vertės.
 • 5.7 Klientas yra tinkamai informuojamas, kad nei vežėjas, nei HOORTRADE negali būti laikomi atsakingais už tai, kad siuntas priima Kliento įgaliotas asmuo, kuris be jokių išlygų priimtų siuntą. HOORTRADE bet kuriuo atveju turi būti kuo greičiau informuota apie tokią situaciją, kad ji galėtų susisiekti su atitinkamu vežėju ir nuspręsti, kokių veiksmų reikia imtis dėl pristatyto užsakymo. Šiuo atžvilgiu Kliento prašoma dokumentuoti visas iškilusias problemas (nuotrauka, pastabos pristatymo lape), kad būtų lengviau su vežėju tvarkyti grąžinimą. Jei pristatymo metu nebuvo padaryta jokių išlygų, Klientas pripažįsta, kad gavo jo užsakymą atitinkančius ir akivaizdžiai geros būklės Produktus, nepažeidžiant Kliento teisės vėliau pasinaudoti galiojančiomis teisinėmis garantijomis, jei įvykdytos reikiamos sąlygos.
 • 5.8 Jei Kliento siuntinys grąžinamas HOORTRADE dėl anomalijos ar sugadinimo, HOORTRADE, gavusi grąžintą siuntinį, susisieks su Klientu ir paklaus, kaip toliau elgtis su užsakymu. Jei Klientas per klaidą atsisakė siuntinio, jis gali paprašyti, kad siuntinys būtų išsiųstas atgal, prieš tai sumokėdamas su nauju siuntimu susijusias išlaidas, apie kurias jam bus pranešta. Šios išlaidos taip pat turi būti sumokėtos už užsakymus, kai pateikiant užsakymą buvo pasiūlytos vežimo išlaidos.
 • 5.9. Dėl bet kokio vėlavimo pristatyti siuntą, susijusio su data ar laikotarpiu, nurodytu Klientui užsakymo metu, arba, jei užsakymo metu data ar laikotarpis nebuvo nurodyti, ilgesnio nei 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarties sudarymo, Pirkėjo iniciatyva, gavus raštišką Kliento prašymą registruotu laišku su gavimo patvirtinimu, gali būti nutrauktas pardavimas, jei po to, kai HOORTRADE nurodė atlikti pristatymą, Klientas jo neįvykdė. Tuomet Klientui bus grąžintos visos sumokėtos sumos ne vėliau kaip per keturiolika (14) dienų nuo sutarties nutraukimo dienos. Šis punktas netaikomas, jei pristatymas vėluoja dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

6. INVENTORIZACIJA PRIEŠ SURINKIMĄ

 • Po užsakymo pristatymo ir prieš kreipiantis į HOORTRADE garantinio aptarnavimo tarnybą, Klientas privalo užtikrinti, kad jis patikrino visas pristatytose pakuotėse esančias dalis ir tai padarė ne vėliau kaip per keturiolika (14) kalendorinių dienų. Šis išsamus patikrinimas yra būtinas, kad HOORTRADE garantinio aptarnavimo tarnyba kreiptųsi kuo mažiau kartų ir kad HOORTRADE galėtų vienu kartu ir kuo greičiau reaguoti į Kliento prašymus. Priešingu atveju HOORTRADE atsakymo laikas gali pailgėti.

7. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

 • 7.1. Klientas per keturiolika (14) aiškių dienų nuo Produktų gavimo gali pasinaudoti savo teise atsisakyti sutarties su HOORTRADE pagal galiojančias teisines sąlygas, nurodytas Vartotojų kodekse, nepagrįsdamas jokių priežasčių ir nemokėdamas jokių baudų.
 • 7.2 Jei Klientas nori pasinaudoti savo teise atsisakyti sutarties, jis turi informuoti HOORTRADE apie savo sprendimą atsisakyti sudarytos sutarties, išsiųsdamas pranešimą iki minėto laikotarpio pabaigos:
  • Naudodamas prie šių Bendrųjų sąlygų 1 priede pridėtą formą ir išsiųsdamas paštu su gavimo patvirtinimu arba naudodamas kontaktinę formą, kurią galima rasti Svetainės klientų zonoje.
  • bet kokiu kitu aiškiu, nedviprasmišku pareiškimu, kuriuo išreiškiamas pageidavimas atsisakyti sutarties (pavyzdžiui, registruotu laišku su gavimo patvirtinimu).
 • 7.3 Bet kuriuo atveju Klientas turi nedviprasmiškai ir nedviprasmiškai išreikšti pageidavimą atsisakyti sutarties.
 • 7.4. Kai HOORTRADE gaus tinkamai užpildytą atšaukimo formą, ji nedelsdama išsiųs Klientui patvariojoje laikmenoje patvirtinimą apie atšaukimo gavimą el. pašto adresu, kurį Klientas nurodė pateikdamas užsakymą.
 • 7.5. Bet kokį Kliento grąžinamą Produktą HOORTRADE prieš gaunant gavimo patvirtinimą ir (arba) raštišką HOORTRADE patvirtinimą, kuriame nurodoma vieta / vieta, į kurią Produktas turi būti grąžintas, HOORTRADE atsisakys priimti ir grąžins siuntėjui.
 • 7.6 Bet kuriuo atveju Klientas privalės grąžinti Produktus HOORTRADE arba bet kuriam kitam HOORTRADE nurodytam asmeniui be nepagrįsto delsimo ir ne vėliau kaip per keturiolika (14) dienų nuo pranešimo apie savo sprendimą atsisakyti sutarties. Bet kuriuo atveju Klientas privalo grąžinti HOORTRADE atitinkamą (-us) Gaminį (-ius) originalioje pakuotėje, įskaitant pateiktas instrukcijas ir (arba) visus priedus.
 • 7.7 Šiuo tikslu ir atsižvelgdama į Produktų pobūdį, HOORTRADE siūlo Klientui Produktų grąžinimo dėl jų apimties ir (arba) svorio paslaugą.
  Produktų grąžinimo kainą sudaro fiksuota 26,45 EUR (įskaitant PVM) kaina už siuntinį + kintamos išlaidos, priklausančios nuo siuntinio svorio (žr. toliau pateiktą lentelę).
  PAREČIŲ Svoris iki (KG) SIUNTINIO GRĄŽINIMO IŠLAIDOS SU MOKESČIAIS
  1 46,85 €
  2 47,75 €
  3 48,65 €
  4 49,56 €
  5 50,46 €
  6 51,36 €
  7 52,26 €
  8 53,17 €
  9 54,07 €
  10 54,97 €
  11 55,87 €
  12 56,78 €
  13 57,68 €
  14 58,58 €
  15 59,48 €
  16 60,39 €
  17 61,29 €
  18 62,19 €
  19 63,09 €
  20 64,00 €
  21 64,90 €
  22 65,80 €
  23 66,70 €
  24 67,61 €
  25 68,51 €
  26 69,41 €
  27 70,31 €
  28 71,21 €
  29 72,12 €
  30 73,02 €

  HOORTRADE bet kuriuo atveju atliks visus naudingus patikrinimus gavusi Produktus. Kad HOORTRADE galėtų atlikti reikiamus patikrinimus ir kuo geriau sutvarkyti atsisakymo prašymą, HOORTRADE primygtinai rekomenduoja Klientui prieš siunčiant išsiųsti HOORTRADE grąžinamo (-ų) Produkto (-ų) ir siuntinio (-ų) nuotrauką. HOORTRADE prašo Pirkėjo nuo siuntinių nuimti išsiuntimo transporto etiketes.

  Už nekomplektines, sugadintas ar dėl netinkamo Kliento elgesio sugrąžintas Prekes nebus grąžinama visa suma. HOORTRADE informuos Klientą apie kompensacijos vertę, atitinkančią patirtus nuostolius.

 • 7.8 Jei Klientas pasinaudoja savo teise atsisakyti sutarties, visas Kliento sumokėtas sumas HOORTRADE grąžins be nepagrįsto delsimo per keturiolika (14) dienų nuo tos dienos, kai HOORTRADE bus informuota apie Kliento sprendimą atsisakyti sutarties. Atitinkamos grąžinimo išlaidos bus išskaičiuotos iš grąžinamos sumos. Šis grąžinimas gali būti atidėtas iki Produktų susigrąžinimo arba iki tol, kol Vartotojas Klientas pateiks šių Produktų išsiuntimo įrodymą su Produkto ir siuntinio nuotrauka, o išsaugota data bus pirmojo iš šių faktų data. Grąžinama ta pačia mokėjimo priemone, kuri buvo panaudota pateikiant užsakymą, išskyrus atvejus, kai Klientas aiškiai sutinka naudoti kitą mokėjimo priemonę, ir su sąlyga, kad dėl grąžinimo Klientas nepatirs jokių išlaidų.

8.GAMINIO GARANTIJA

Garanties légales

Vartotojas gali nuspręsti pasinaudoti garantija dėl paslėptų parduoto daikto trūkumų, kaip apibrėžta Civilinio kodekso 1641 straipsnyje, išskyrus atvejus, kai pardavėjas nurodė, kad jis neprivalės suteikti jokios garantijos; jei šia garantija pasinaudojama, pirkėjas gali pasirinkti, ar atsisakyti pardavimo, ar sumažinti pardavimo kainą pagal Civilinio kodekso 1644 straipsnį. Jis turi dvejų metų laikotarpį nuo defekto nustatymo.
Teisinė atitikties garantija taikoma nepriklausomai nuo bet kokios galimai suteiktos komercinės garantijos.
Vartotojai gali rinktis, ar taisyti, ar pakeisti prekes, laikydamiesi Prancūzijos vartotojų kodekso L.217-9 straipsnyje nustatytų išlaidų sąlygų. Išskyrus naudotų prekių atveju, jie neprivalo įrodinėti neatitikties 24 mėnesius nuo prekių pristatymo.
Senaties termino atidėjimas, sustabdymas ar nutraukimas negali turėti įtakos išnykusio senaties termino pratęsimui ilgiau kaip dvidešimt metų nuo teisės atsiradimo dienos pagal Civilinio kodekso 2232 straipsnį.

 • 8.1 Visiems Svetainėje įsigytiems Produktams taikomos toliau nurodytos teisinės garantijos, kaip nustatyta Prancūzijos civiliniame kodekse ir Vartotojų kodekse.
 • 8.2 Tačiau Klientas yra tinkamai informuojamas, kad bet koks vienos ar kelių pristatytų Produktų dalių keitimas, pjaustymas ar personalizavimas užkerta kelią susijusių teisinių garantijų, kaip apibrėžta toliau, taikymui.

Garantie légale de conformité

 • 8.3. Pagal Prancūzijos vartotojų kodekso L.217-4 ir paskesnius straipsnius pardavėjas privalo pristatyti prekes, atitinkančias su vartotoju Klientu sudarytą sutartį, ir reaguoti į bet kokius atitikties trūkumus, kurie egzistuoja Produkto pristatymo metu. Atitikties garantija gali būti taikoma, jei defektas egzistavo Produkto priėmimo nuosavybėn dieną.
 • 8.4 Tačiau jei defektas atsirado per 24 mėnesius nuo šios dienos, laikoma, kad ši sąlyga yra įvykdyta. Tačiau pagal Prancūzijos vartotojų kodekso L.217-7 straipsnį "pardavėjas gali paneigti šią prezumpciją, jeigu ji neatitinka [Gaminio] pobūdžio arba tariamo neatitikimo". Atsižvelgdama į tai, HOORTRADE gali išanalizuoti ginčijamą Gaminį, kad nustatytų, ar nustatytas defektas egzistavo tą dieną, kai Gaminys buvo pristatytas Pirkėjui, ar ne. Tačiau pasibaigus šiam 24 mėnesių laikotarpiui Klientas turės įrodyti, kad defektas egzistavo tuo metu, kai Klientas perėmė Gaminį
 • 8.5 Pagal Vartotojų kodekso L.217-9 straipsnį, "jei neatitikties atveju pirkėjas renkasi tarp remonto arba prekės pakeitimo. Tačiau pardavėjas negali tęsti vadovautis pirkėjo pasirinkimu, jeigu šis pasirinkimas susijęs su akivaizdžiai neproporcingos išlaidos, palyginti su kitu būdu, atsižvelgiant į prekės vertę arba jos svarbą, o taip pat į tai, ar prekės kaina yra mažesnė nei kaina, kurią reikia sumokėti už kitą būdą. defektą. Tuomet jis privalo tęsti pirkimą, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma, pagal pirkėjo nepasirinktą metodą".

TEISINĖ GARANTIJA DĖL PASLĖPTŲ DEFEKTŲ

 • 8.6 Pagal Civilinio kodekso 1641-1649 straipsnius Klientas gali reikalauti pasinaudoti garantija dėl paslėptų defektų, jei pateikti defektai neatsirado pirkimo metu, yra iki pirkimo ir yra pakankamai rimti ( defektas turi būti arba padaryti Gaminį netinkamą naudoti pagal paskirtį arba sumažina naudojimo paskirtį tiek, kad pirkėjas nebūtų galėjęs naudoti gaminio pagal paskirtį. nebūtų pirkęs gaminio arba nebūtų pirkęs jo už tokią kainą jeigu jis būtų susidūręs su defektu).
 • 8.7 Skundai, prašymai atlyginti išlaidas už reikalavimų neatitinkantį gaminį turi būti siunčiami paštu arba per tam skirtą kontaktinę formą. ir pasiekiamą Svetainėje iš klientų zonos. Klientas bus grąžinta banko pavedimu jo užsakymo suma. Išlaidos grąžinimo procedūros išlaidos (ypač grąžinimo siuntimo išlaidos atitinkamo Produkto grąžinimo išlaidos) lieka HOORTRADE atsakomybėje.

KOMERCINĖ GARANTIJA

 • 8.8 Nepažeidžiant teisės pasinaudoti galiojančiomis teisinėmis garantijomis, kaip minėta pirmiau ir kurių HOORTRADE privalo laikytis, kad užtikrintų Produktų atitiktį, Klientas gali pasinaudoti papildoma komercine garantija, priklausomai nuo įsigyto (-ų) Produkto (-ų).
 • 8.9. Komercinė garantija nėra nemokama.
  Komercinės garantijos trukmė ir suma taip pat nurodyta Kliento sąskaitoje faktūroje, esančioje Kliento zonoje.

9. ATSAKOMYBĖ

 • 9.1. Kiekviena šalis prisiima atsakomybę už pasekmes, atsiradusias dėl jos klaidų, klaidų ar neveikimo ir sukėlusias tiesioginę žalą kitai šaliai.

KLIENTO ATSAKOMYBĖ

 • 9.2. Klientas pats atsako už Svetainėje pateiktos informacijos, skirtos užsakymui pateikti ir patvirtinti, kokybę, tikslumą, tinkamumą ir teisingumą. Dėl bet kokios Kliento klaidos, susijusios su informacija, kurią jis pateikė HOORTRADE pateikdamas užsakymą ir kuri gali turėti įtakos užsakytų Produktų pristatymui, HOORTRADE gali išrašyti sąskaitą faktūrą išlaidoms, reikalingoms naujam pristatymui užtikrinti. HOORTRADE negali būti laikoma už tai atsakinga.
 • 9.3. Klientas pats atsako HOORTRADE ir, jei taikoma, trečiosioms šalims už bet kokią bet kokio pobūdžio žalą, atsiradusią dėl bet kokios informacijos, perduotos, perduotos ar išplatintos pateikiant užsakymą ir taikant šias BPS, taip pat už bet kokį šių sutarties nuostatų pažeidimą iš jo pusės.
 • 9.4. Klientas pats atsako už Svetainėje užsakytų Produktų pasirinkimą.
 • 9.5 Už pristatyto (-ų) gaminio (-ių) surinkimą ir montavimą atsako tik Klientas. Taip pat bet koks galimas gaminio pjaustymas ar gaminio sudedamosios dalies modifikavimas atliekamas išimtinai Kliento atsakomybe. HOORTRADE jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma atsakinga už surinkimą, kuris neatitinka geros praktikos arba surinkimo ir naudojimo instrukcijų.
 • 9.6. Siekdamas užtikrinti, kad Kliento skundas būtų tinkamai išnagrinėtas, Klientas privalo pristatymo dieną apžiūrėti savo siuntinio būklę ir turinį, kad galėtų suformuluoti būtinas išlygas pagal 5 straipsnyje nurodytas sąlygas, ir nedelsdamas pranešti HOORTRADE per kontaktinę formą apie pastebėtus defektus. Jei nustatomas defektas, Klientas negali surinkti Produkto, kol HOORTRADE neišnagrinėjo skundo (žr. šių Bendrųjų sąlygų 8.9 straipsnyje nurodytus nagrinėjimo terminus). Jei Gaminys yra surinktas, HOORTRADE negali būti laikoma atsakinga už defektus, nustatytus po to, kai Gaminys buvo surinktas. Todėl, jei Klientas neinformuoja HOORTRADE apie tai, kad yra defektinė dalis, ir surenka ją kaip Gaminio surinkimo dalį, Klientas negalės remtis tos dalies neatitikimu.
 • 9.7 Kai Klientas paveda įsigyto Produkto surinkimą ir montavimą trečiajai šaliai paslaugų teikėjui arba profesionaliam montuotojui, pastarasis lieka visiškai atsakingas už surinkimą, šiam tikslui naudojamas priemones ir bet kokią žalą, kuri gali atsirasti Klientui ir (arba) Produktui jo montavimo metu arba po jo. HOORTRADE jokiais atvejais nėra atsakinga šiuo atžvilgiu. HOORTRADE atmes bet kokį šiuo atveju HOORTRADE garantinio aptarnavimo tarnybai pateiktą prašymą. HOORTRADE turi būti nedelsiant informuota apie bet kokį galimą Gaminio sudedamosios dalies konstrukcijos ar formos defektą prieš jį montuojant, gręžiant ir t. t. Nurodoma, kad tokiu atveju Klientas įsipareigoja sustabdyti trečiosios šalies specialistui patikėtą montavimą. HOORTRADE negali būti laikoma atsakinga už defektą, jei ginčijama dalis buvo sumontuota arba įmontuota į Gaminio konstrukciją, nepaisant HOORTRADE išsiųsto pranešimo.

HOORTRADE ATSAKOMYBĖ

 • 9.8 HOORTRADE imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog Klientui būtų tiekiami optimalios kokybės ir optimaliomis sąlygomis pagaminti Produktai. HOORTRADE prisiima visą atsakomybę už Svetainėje Klientams siūlomus Produktus ir viena pati nagrinės visus galimus skundus, susijusius su minėtais Produktais.
 • 9.9 Tačiau HOORTRADE negali būti laikoma atsakinga už bet kokią žalą, atsiradusią dėl paties Kliento, nenumatytų ir neįveikiamų trečiosios šalies veiksmų, nesusijusių su sutartimi, arba dėl force majeure aplinkybių.
 • 9.10 Be to, ji neatsako už žalą, kurią Klientas patyrė dėl netinkamo naudojimo ar Gaminių montavimo / tvirtinimo, neatitinkančio instrukcijų, nepriklausomai nuo to, ar šį montavimą atlieka pats Klientas, ar jo paskirtas trečiosios šalies paslaugų teikėjas.
 • 9.11 Klientui pateikus skundą dėl nustatyto Gaminio defekto, HOORTRADE įsipareigoja per 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandas nuo visos Kliento bylos (nuorodos, kiekio, nuotraukų, bet kokios HOORTRADE prašomos informacijos) gavimo dienos patvirtinti Kliento prašymo gavimą. HOORTRADE patvirtinus, kad nustatytas gaminio defektas, HOORTRADE įsipareigoja per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo patvirtinimo, kad į skundą buvo atsižvelgta, pasiūlyti Klientui jo pageidavimus atitinkantį sprendimą.

10. FORCE MAJEURE

 • 10.1 "Force majeure" apibrėžiama kaip bet koks įvykis, kurio viena iš šalių negali kontroliuoti ir kurio nebuvo galima numatyti sudarant sutartį tarp HOORTRADE ir Kliento. Toks įvykis bus apibūdinamas, kai tik šalis, nukentėjusi nuo tokio įvykio, negalės tinkamai įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, ir tai bus padaryta nepaisant to, kad buvo įgyvendintos tinkamos ir adekvačios priemonės, skirtos apriboti tokio įvykio poveikį.
 • 10.2 Nė viena iš šalių nebus laikoma atsakinga kitai šaliai už prievolės, kylančios iš šių BPS, nevykdymą ar vėlavimą ją įvykdyti, kuris atsirastų dėl kitos šalies veiksmų, įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) atvejui, kaip tai pripažįstama ir apibrėžiama Prancūzijos teismų praktikoje.
 • 10.3 Nenugalimos jėgos aplinkybės sustabdo įsipareigojimų, kylančių iš šių BPS, vykdymą visą jų egzistavimo laikotarpį, ir nė viena iš šalių šiuo laikotarpiu negali pagrįstai remtis nenugalimos jėgos aplinkybėmis, kaip apibrėžta Prancūzijos civilinio kodekso 1218 straipsnyje, kad pateisintų sutartinių santykių su kita šalimi nutraukimą. Tačiau jei nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau nei trisdešimt (30) dienų iš eilės, bet kuri iš šalių turi teisę nutraukti šias GKS, praėjus aštuonioms (8) dienoms po to, kai išsiunčia registruotą laišką su gavimo patvirtinimu, kuriuo praneša apie šį sprendimą.

11. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

 • 11.1 Svetainė, taip pat duomenų bazės, tekstai, dokumentai, informacija, vaizdai, nuotraukos, grafika, logotipai ar bet kokie kiti duomenys yra saugomi pagal Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodekso L.111-1 ir paskesnius straipsnius ir lieka išimtine HOORTRADE arba, kai taikoma, jų atitinkamų savininkų, iš kurių HOORTRADE yra gavusi reikiamus veiklos leidimus, nuosavybe.
 • 11.2 HOORTRADE išlieka visų intelektinės nuosavybės teisių, deponuotų ir įregistruotų Nacionaliniame intelektinės nuosavybės institute (Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI)) ir susijusių su Interneto svetaine, taip pat visų intelektinės nuosavybės teisių ir autorių teisių, susijusių su bet kokiu kitu HOORTRADE priklausančiu skiriamuoju ženklu, savininke.
 • 11.3. Bet koks visos Svetainės ar jos dalies arba bet kokių HOORTRADE priklausančių intelektinės nuosavybės teisių atgaminimas ir (arba) pateikimas, atsisiuntimas, vertimas, adaptavimas, naudojimas, platinimas, transliavimas ir (arba) perdavimas bet kokia forma komerciniais ar nekomerciniais tikslais yra griežtai draudžiamas. Klientas taip pat privalo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai gali pažeisti HOORTRADE intelektinės nuosavybės teises.
 • 11.4 Jei pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Svetaine arba HOORTRADE teisėmis, Klientas kviečiamas apie tai pranešti HOORTRADE per kontaktinę formą, esančią Svetainės klientų zonoje.

12. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

13. BPS KALBA

 • 13.1. Šios BPS parengtos prancūzų kalba.
 • 13.2. Jei jas reikia išversti į vieną ar daugiau kalbų, kilus ginčui autentiška bus laikoma tik prancūziškoji teksto versija.

14. TAIKYTINA TEISĖ IR JURISDIKCIJA

 • 14.1 Šioms BPS taikoma Prancūzijos teisė.
 • 14.2. Kilus ginčui, dėl kurio gali kilti šios BPS (arba bet kuris jų punktas) ir (arba) šalių santykiai, Klientas gali ne tik kreiptis į vieną iš teismų, turinčių teritorinę jurisdikciją pagal Civilinio proceso kodeksą, bet ir pasirinkti kreiptis į teismą pagal vietą, kurioje Klientas gyveno sutarties sudarymo arba žalą sukėlusio įvykio metu.
 • 14.3. Pagal Vartotojų kodekso L.612-1 straipsnį primenama, kad "kiekvienas vartotojas turi teisę nemokamai kreiptis į vartotojų tarpininką, kad šis taikiai išspręstų jo ir profesionalo ginčą. Šiuo tikslu profesionalas garantuoja vartotojui veiksmingą galimybę pasinaudoti vartotojų tarpininkavimo sistema".
 • 14.4. Pagal 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymą Nr. 2015-1033 ir 2015 m. spalio 30 d. įgyvendinimo dekretą Nr. 2015-1382, bet koks vartojimo ginčas ar bylinėjimasis, kuriam taikomas Prancūzijos vartotojų kodekso L.612-2 straipsnis, gali būti sprendžiamas ne teismo tvarka tarpininkaujant CMAP - Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris.
 • 14.5 Norėdamas perduoti ginčą tarpininkui, Klientas gali:
  • (i) užpildyti formą CMAP interneto svetainėje www.mediateur-conso.cmap.fr; arba,
  • (ii) išsiųsti savo prašymą paprastu arba registruotu paštu adresu: CMAP Médiation Consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS; arba,
  • (iii) siųsti el. laišką adresu consommation@cmap.fr. li>
 • 14.6. Primename, kad tarpininkavimas nėra privalomas, išskyrus atvejus, kai įstatymuose nustatyta kitaip, ir siūlomas siekiant išspręsti ginčus nesikreipiant į teismą.

1 PRIEDĖLIS - PAVYZDINĖ ATSISAKYMO NUO SUTARTIES FORMA

(Prašome užpildyti ir grąžinti šią formą tik tuo atveju, jei norite nutraukti sutartį)

HOORTRADE, 83-85 boulevard du parc de l'artillerie - 69007 LYON - Prancūzija

Šiuo pranešimu informuoju apie sutarties atsisakymą, susijusį su užsakymu Nr: ________________

Ir dėl toliau nurodyto (-ų) gaminio (-ių):
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Gauta : __ / __ / ____

Mano vardas, pavardė ir adresas :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Sutinku su "Hoortrade" siūloma prekių grąžinimo paslauga (Bendrųjų sąlygų 7.7 punktas)

Data : __ / __ / ____

Parašas (tik tuo atveju, kai ši forma pateikiama popierine forma) :

2 PRIEDĖLIS - PAŠTO KODŲ, KURIŲ NEPRISTATO HOORTRADE, SĄRAŠAS

Šalis Miestas Pašto kodai
Prancūzija
LOIX 17111
ILE D'AIX 17123
ST GEORGES D'OLERON 17190
ST PIERRE D'OLERON 17310
ST TROJAN LES BAINS 17370
ST MARTIN EN RE 17410
CHATEAU D'OLERON 17480
DOLUS D'OLERON 17550
LE BOIS PLACE EN RE 17580
ARS EN RE 17590
LA FLOTTE 17630
ST DENIS D'OLERON 17650
LA COUARDE SUR MER 17670
ST MARIE EN RE 17740
LA BREE LES BAINS 17840
LES PORTES EN RE 17880
RIVEDOUX PLAGE 17940
CORSE 20000 ➜ 20999
ILE DE BREHAT 22870
ILE D'OUESSANT 29242
ILE DE BATZ 29253
ILE DE MOLENE 29259
ILE TUDY 29980
ILE DE SEIN 29990
BELLE ILLE (LE PALAIS) 56360
GROIX 56590
ILES AUX MOINES 56780
ILE D'ARZ 56840
ILE D'YEU 85350
Vokietija
Hiddensee 18565
Pellworm 25846 - 25847 - 25849
Hallig Hooge 25859
Langeneß 25863
Hallig Oland / Hallig Gröde / Habel 25869
Föhr (Wyk) 25929 ➜ 25933
Föhr 25938
Föhr (Nieblum) 25939
Amrum (Wittdün) 25940 ➜ 25942
25946
Amrum (Nebel) 25947 ➜ 25949
Amrum (Norddorf) 25952 ➜ 25955
Sylt (Westerland) 25961 ➜ 25970
Sylt (Sylt-Ost) 25980 - 25985 - 25986
Sylt (Rantum) 25988
Sylt (List) 25989 - 25990
Sylt (Wenningstedt) 25992 ➜ 25994
25996 ➜ 25999
Langeoog 26465
Spiekeroog 26474
Wangerooge 26486
Norderney 26548
Juist 26571
Baltrum 26579
Borkum 26757
Helgoland 27498
Neuwerk 27499
Frauenchiemsee 83256
Kroatija
Rab 51280 - 51281
Krk 51500
51511 ➜ 51517
51521 ➜ 51523
Cres 51555 ➜ 51557
51559
Losinj 51550 - 51551 - 51554 - 51564
Ilovik 51552
Susak 51561
Unije 51562
Ciovo 21220 - 21223 - 21224
Drvenik 21225
Solta 21430 - 21432
Brac 21400
21403 ➜ 21405
21410 - 21412 - 21413 - 21420
21423 ➜ 21426
Hvar 21450 - 21454 - 21460 - 21462 - 21463
21465 ➜ 21467
21469
Vis 21480 - 21483 - 21485
Kolocep 20221
Lopud 20222
Sipan 20223
Mljet 20224 ➜ 20226
Lastovo 20290
Korcula 20260 - 20263 - 20264 - 20270
20271 ➜ 20275
Krapanj 22231
Zlarin 22232
Prvic Luka 22233
Prvic Sepurine 22234
Kaprije 22235
Zirje 22236
Murter 22240
22242 ➜ 22244
Pag 23249 ➜ 23251
53291 -53294 - 53296
Vir 23234
Olib 23296
Silba 23295
Premuda 23294
Molat 23292
Ist 23293
Sestrunj 23291
Ugljan 23271 ➜ 23275
Pasman 23212
23262 ➜ 23264
Dugi Otok 23281 - 23282
23285 ➜ 23287
Rava 23283
Veli Iz 23284
Danija
Rønne 3700
Aakirkeby 3720
Nexø 3730
Svaneke 3740
Østermarie 3751
Gudhjem 3760
Allinge 3770
Klemensker 3782
Hasle 3790
Sejerø 4592
Aero 5960
Ærøskøbing 5970
Søby Ærø 5985
Fanø 6720
Fur 7884
Samsø 8305
Anholt 8592
Læsø 9940 - 9950 - 9960
Ispanija
Îles Baléares 07xxx
Badajoz 06000 ➜ 06019
06010 ➜ 06012
06070 - 06071 - 06080
La Pilara 06009
Base Aerea Talavera Real 06050
Olivenza 06100
Cheles 06105
San Benito De La Contienda 06106
Villarreal 06107
Santo Domingo - San Jorge De Alor 06108
San Rafael De Olivenza - San Francisco De Olivenza 06109
Villanueva Del Fresno 06110
Oliva De La Frontera 06120
Zahinos 06129
Valverde De Leganes 06130
Alconchel 06131
Higuera De Vargas 06132
Taliga 06133
Valencia Del Mombuey 06134
Talavera La Real 06140
Santa Marta 06150
Barcarrota 06160
Alvarado - La Albuera 06170
Almendral 06171
Torre De Miguel Sesmero 06172
Nogales 06173
Salvaleon 06174
Salvatierra De Los Barros 06175
La Morera - La Parra 06176
Valle De Matamoros 06177
Valle De Santa Ana 06178
Gevora Del Caudillo 06180
Sagrajas 06181
Alcazaba 06182
Novelda Del Guadiana 06183
Pueblonuevo Del Guadiana 06184
Valdelacalzada 06185
Guadiana Del Caudillo 06186
Guadajira 06187
La Roca De La Sierra 06190
Puebla De Obando 06191
Villar Del Rey 06192
Botoa - Puente De Zapaton 06193
Valdebotoa 06194
Balboa - Villafranco Del Guadiana 06195
Aldea Del Cura - Aldea De Retamal - Cortegana - Corte De Peleas 06196
Entrin Alto - Entrin Bajo 06197
Almendralejo 06200
Aceuchal 06207
Villalba De Los Barros 06208
Solana De Los Barros 06209
Torremegia 06210
Villafranca De Los Barros 06220
Ribera Del Fresno 06225
Hinojosa Del Valle 06226
Llera 06227
Hornachos 06228
Puebla Del Prior 06229
Los Santos De Maimona 06230
Fuente De Cantos 06240
Calzadilla De Los Barros 06249
Bienvenida 06250
Monesterio 06260
Segura De Leon 06270
Fuentes De Leon 06280
Usagre 06290
Montemolin 06291
Calera De Leon 06292
Cabeza La Vaca 06293
Zafra 06300
Puebla De Sancho Perez 06310
Medina De Las Torres 06320
Atalaya 06329
Valencia Del Ventoso 06330
Fregenal De La Sierra 06340
Higuera La Real 06350
Fuente Del Maestre 06360
Burguillos Del Cerro 06370
Valverde De Burguillos 06378
Jerez De Los Caballeros 06380
Valuengo 06389
Brovales - La Bazana 06389
Feria 06390
La Lapa 06391
El Raposo 06392
Alconera 06393
Bodonal De La Sierra 06394
Don Benito 06400
Conquista - Torrefresneda - Santa Amalia - Valdehornillos 06410
Medellin 06411
Hernan Cortes - Ruecas - Vivares 06412
Mengabril 06413
Yelbes 06415
Castuera 06420
Monterrubio De La Serena 06427
Puerto Hurraco 06428
Benquerencia De La Serena - Puerto Mejorada 06429
Zalamea De La Serena 06430
Esparragosa De La Serena 06439
Malpartida De La Serena 06440
Higuera De La Serena 06441
Retamal De Llerena 06442
Campillo De Llerena 06443
Valencia De Las Torres 06444
Higuera De Llerena 06445
San Cristobal De Zalamea 06446
Quintana De La Serena 06450
Valle De La Serena 06458
La Guarda 06459
Campanario 06460
Magacela 06468
La Coronada 06469
Guareña 06470
Villagonzalo 06473
Valdetorres 06474
Oliva De Merida 06475
Palomas 06476
Puebla De La Reina 06477
Manchita 06478
Cristina 06479
Montijo 06480
La Nava De Santiago 06486
Cordobilla De Lacara 06487
Carmonita 06488
Lacara, De (Poblado) 06489
Puebla De La Calzada 06490
Lobon 06498
Barbaño 06499
San Vicente De Alcantara 06500
Alburquerque 06510
La Codosera 06518
Bacoco - Benavente - El Marco - La Rocita De Mayorga 06519
Cabeza Del Buey 06600
Peñalsordo 06610
Zarza Capilla 06611
Capilla 06612
Helechal 06613
Almorchon 06614
Nava, La (De Almorchon) 06615
Esparragosa De Lares 06620
Puebla De Alcocer 06630
Talarrubias 06640
Siruela 06650
Sancti-Spiritus 06655
Garlitos 06656
Risco 06657
Tamurejo 06658
Baterno 06659
Fuenlabrada De Los Montes 06660
Herrera Del Duque 06670
Villarta De Los Montes 06678
Peloche 06679
Castilblanco 06680
Valdecaballeros 06689
Garbayuela 06690
Pantano De Cijara 06691
Helechosa De Los Montes 06692
Villanueva De La Serena 06700
Entrerrios 06710
Gargaligas 06711
Zurbaran 06712
Los Guadalperales 06713
La Haba 06714
Rena 06715
Villar De Rena 06716
Palazuelo 06717
Puebla De Alcollarin 06717
Castillo De La Encomienda 06718
El Torviscal 06719
Valdivia 06720
Acedera - Obando 06730
Vegas Altas 06731
Orellana La Vieja 06740
Orellana De La Sierra 06750
Navalvillar De Pela 06760
Casas De Don Pedro 06770
Merida 06800
Calamonte 06810
Don Alvaro 06820
La Zarza 06830
Alange 06840
Arroyo De San Servan 06850
Esparragalejo 06860
La Garrovilla 06870
Torremayor 06880
Valverde De Merida 06890
Mirandilla 06891
Trujillanos 06892
San Pedro De Merida 06893
Aljucen 06894
El Carrascalejo 06894
Llerena 06900
Puebla Del Maestre 06906
Pallares 06907
Santa Maria La Nava 06908
Trasierra 06909
Granja De Torrehermosa 06910
Peraleda Del Zaucejo 06919
Azuaga 06920
Valverde De Llerena 06927
Malcocinado 06928
La Cardenchosa 06929
Berlanga 06930
Maguilla 06939
Ahillones 06940
Villagarcia De La Torre 06950
Casas De Reina 06960
Reina 06970
Fuente Del Arco 06980
Bohonal 13110
Estija
Kihnu 88001 ➜ 88005
Osmussaare 91217
Vormsi 91301 ➜ 91320
Hiiuma 92001 ➜ 92420
Saaremaa 93001 ➜ 94799
96027 - 96098
Piirissaare 62601
Suomija
Helsinki 00190
Tirmo 07360
Pellinki 07370
Suurpellinki 07390
Barösund 10270
Tammisaari 10600
Velkua 21195
Lillandet 21650
Nauvo 21660
Pärnäinen 21670
Nötö 21680
Korppoo 21710
Korpoström 21720
Utö 21740
Norrskata 21750
Houtskari 21760
Mossala 21770
Emkarby 22220
Eckerö 22270
Storby 22271
Pålsböle 22310
Tjudö 22330
Geta 22340
Kastelholm 22520
Sund 22530
Vårdö 22550
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Mariehamn 22100 - 22101 - 22120 - 22140 - 22160
Gottby 22130
Jomala 22150
Emkarby 22220
Hammarland 22240
Eckerö 22270 - 22271
Pälsböle 22310
Ödkarby 22320
Tjudö 22330
Geta 22340
Godby 22410 - 22411
Saltvik 22430
Kastelholm 22520
Sund 22530
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Kökar 22730
Seglinge 22810
Kumlinge 22820
Enklinge 22830
Lappoby-Åland 22840
Torsholma 22910
Brändö - Åland 22920
Fiskö 22930
Åva 22940
Jurmo - Åland 22950
Värdö 22550
Åva 22940
Iniö 23390
Angelniemi 25230
Hiittinen 25940
Rosala 25950
Högsåra 25960
Kesälahti 59800
Suurikylä 59810
Purujärvi 59820
Isokyrö 61500
Lehmäjoki 61520
Orismala 61550
Orisberg 61560
Norinkylä 61840
Kristiinankaupunki 64100
Tiukka 64140
Närpes 64200
Kalax 64210
Yttermark 64220
Närpes St 64230
Böle 64240
Pjelax 64250
Kaskinen 64260
Lapväärtti 64300
Dagsmark 64320
Karijoki 64350
Myrkky 64370
Metsälä 64440
Kallträsk 64450
Härkmeri 64460
Skaftung 64480
Siipyy 64490
Nämpnäs 64510
Norrnäs 64530
Rangsby 64550
Övermark 64610
Teuva 64700
Perälä 64720
Horo 64740
Peltola 64760
Äystö 64770
Vanhakylä 64810
Kärjenkoski 64820
Villamo 64830
Heikkilänjoki 64840
Möykky 64850
Isojoki 64900
Kodesjärvi 64930
Vaasa 65100 - 65130 - 65170 - 65200 - 65230 - 65280 - 65300 - 65320 - 65350 - 65370 - 65380
Sundom 65410
Sulva 65450
Tölby 65460
Rimal 65470
Vikby 65480
Helsingby 65520
Mustasaari 65610
Karperö 65630
Koskö 65650
Singsby 65710
Jungsund 65730
Iskmo 65760
Raippaluoto 65800
Björköby 65870
Norra Vallgrund 65920
Södra Vallgrund 65930
Söderudden 65970
Maalahti 66100
Övermalax 66140
Långåminne 66160
Korsnäs 66200
Molpe 66210
Bergö 66220
Korsbäck 66230
Petolahti 66240
Svarvar 66260
Pörtom 66270
Taklax 66280
Harrström 66290
Töjby 66295
Jurva 66300
Niemenkylä 66320
Hakko 66330
Sarvijoki 66340
Tainus 66350
Kesti 66360
Närvijoki 66370
Laihia 66400
Ruto 66420
Vedenoja 66430
Tervajoki 66440
Jakkula 66450
Haapala 66460
Jukaja 66470
Vähäkyrö 66500
Merikaarto 66510
Veikkaala 66520
Koivulahti 66530
Petsmo 66540
Västerhankmo 66550
Österhankmo 66560
Kuni 66580
Vassor 66590
Vöyri 66600
Maksamaa 66640
Bertby 66660
Kaurajärvi 66680
Kaitsor 66710
Oxkangar 66730
Nurmes 75500
Nurmes 75530
Savikylä 75650
Ylä-Luosta 75680
Valtimo 75700
Karhunpää 75710
Pajukoski 75740
Puukari 75770
Mujejärvi 75790
Ylä-Valtimo 75840
Saramo 75890
Petäiskylä 75930
Mujejärvi 75940
Kohtavaara 75970
Höljäkkä 75990
Joensuu 80100 - 80110 - 80130 - 80140 - 80160 - 80170 - 80200 - 80210 - 80220 - 80230 - 80260
Reijola 80330
Ylämylly 80400
Onttola 80510
Lehmo 80710
Kontiolahti 80770
Kontioniemi 80780
Kontioranta 80790
Paihola 80850
Kulho 80910
Kontiolahti 81100
Katajaranta 81120
Romppala 81160
Eno 81200
Louhioja 81210
Jakokoski 81220
Mönni 81230
Lehtoi 81235
Ahveninen 81260
Paukkaja 81270
Uimaharju 81280
Ukkola 81290
Haapalahti 81295
Kuismavaara 81320
Luhtapohja 81330
Tokrajärvi 81350
Sarvinki 81360
Revonkylä 81390
Tyrjänsaari 81420
Kivilahti 81430
Huhus 81450
Käenkoski 81460
Naarva 81470
Vuonisjärvi 81560
Kelvä 81570
Vuonislahti 81590
Hattuvaara 81650
Lehmikylä 81660
Lieksa 81700
Lieksa 81720
Pankakoski 81750
Jamali 81810
Kylänlahti 81820
Mätäsvaara 81850
Viekijärvi 81860
Pankajärvi 81950
Jongunjoki 81970
Heinävaara 82110
Keskijärvi 82120
Kiihtelysvaara 82140
Oskola 82160
Uskali 82170
Huhtilampi 82180
Hammaslahti 82200
Suhmura 82210
Niittylahti 82220
Nieminen 82290
Rääkkylä 82300
Oravisalo 82310
Rasivaara 82335
Tikkala 82350
Onkamo 82360
Tolosenmäki 82380
Haarajärvi 82395
Puhos 82430
Hummovaara 82460
Heinoniemi 82490
Kitee 82500
Kiteenlahti 82510
Juurikka 82580
Närsäkkälä 82590
Tohmajärvi 82600
Värtsiläv 82655
Uusi-Värtsilä 82660
Kaurila 82670
Niirala 82675
Littilä 82685
Kovero 82710
Tuupovaara 82730
Öllölä 82750
Hoilola 82760
Kaustajärvi 82770
Marjovaara 82815
Maukkula 82820
Haukivaara 82830
Pirttiaho 82840
Kinnasniemi 82850
Kokinvaara 82865
Luutalahti 82870
Mannervaara 82880
Ilomantsi 82900
Sonkaja 82915
Lehtovaara 82960
Hattu 82967
Möhkö 82980
Liperi 83100
Salokylä 83130
Puromäki 83140
Roukalahti 83150
Tutjunniemi 83160
Risti 83320
Kaatamo 83330
Kaarnalampi 83340
Viinijärvi 83400
Käsämä 83430
Vaivio 83450
Harinjärvi 83460
Ahonkylä 83480
Outokumpu 83500
Kokonvaara 83550
Kuusjärvi 83630
Varislahti 83660
Polvijärvi 83700
Kuorevaara 83720
Sotkuma 83750
Sola 83760
Horsmanaho 83780
Kinahmo 83825
Hukkala 83830
Ruvaslahti 83835
Saarivaara 83840
Martonvaara 83855
Polvela 83870
Kajoo 83880
Juuka 83900
Paalasmaa 83910
Vihtasuo 83915
Nunnanlahti 83940
Ahmovaara 83950
Koli 83960
Tuopanjoki 83985
Hailuoto 90480
Italija
Išskyrus Siciliją ir Sardiniją
Ventotene 04020
Ponza 04027
Sardaigne 07000 ➜ 09999
La Maddalena 07024
Asinara Cala d´Oliva 07046
Carloforte 09014
Campione* 22060
Livigno* 23030
Monte Isola 25050
Pellestrina 30010
San Pietro in Volta 30010
Burano 30012
Venezia 30100 - 30121
Sant´Elena 30122
Venezia 30122 ➜ 30126
30131 ➜ 30133
30135
Venezia 30141
Alberoni 30126
Lido di Venezia 30126
Malamocco 30126
Giudecca 30133
Sacca Fisola 30133
Murano 30141
Cavo 57038
Cavoli 57034
Gorgona Isola 57030
La Pila 57034
Marciana 57030
Poggio 57030
Pomonte 57030
Procchio 57030
San Piero in Campo 57034
Sant´Ilario 57034
Seccheto 57034
Capoliveri 57031
Capraia Isola 57032
Marciana Marina 57033
Campo nell´ Elba 57034
Marina di Campo 57034
Pianosa Isola 57034
Porto Azzurro 57036
Carpani 57037
Magazzini 57037
Portoferraio 57037
San Giovanni 57037
Rio Marina 57038
Rio Nell´Elba 57039
Campese - Giglio Isola - Giglio Porto 58012
Île d'Elbe & Thyrréniennes 58013 - 58018
Giannutri 58019
Isole tremiti 71040
San Domino 71040
San Nicola 71040
Tremiti Isole 71040
Barano d´Ischia 80070
Buonopane 80070
Fontana 80070
Marina Grande di Capri 80073
Panza 80075
Piedimonte d´Ischia 80077
Sant´Angelo 80070
Serrara 80070
Succhivo 80070
Testaccio d´Ischia 80070
Anacapri 80071
Capri 80073
Casamicciola Terme 80074
Forio 80075
Monterone 80075
Lacco Ameno 80076
Ischia 80077
Ischia Ponte 80077
Ischia Porto 80077
Ischia San Michele 80077
Sant´Antuono D´Ischia 80077
Procida 80079
Ustica 90010
Pantelleria 91017
Favignana 91023
Lampedusa 92010
Linosa 92010
Alicudi 98050
Filicudi 98050
Panarea 98050
Stromboli 98050
Vulcano 98050
Canneto Lipari 98052
Lipari 98055
Norvegija
Longyearbyen 9170
Svalbard 9171
Isfjord pä Svalbard 9172
Ny-Alesund 9173
Hopen 9174
Sveagruva 9175
Bjornoya 9176
Hornsund 9177
Barentsburg 9178
Pyramiden 9179
Olandija
Vlieland 8899
AA-ZZ
Terschelling 8881 ➜ 8884
8891 ➜ 8897
AA-ZZ
Ameland 9161 ➜ 9164
AA-ZZ
Schiermonnikoog 9166
AA-ZZ
Texel 1791 ➜ 1797
AA-ZZ
Marken 1156AA - 1156ZZ
Portugalija
Madère 9000 ➜ 9390
9400
Açores 9500 ➜ 9690
9700 ➜ 9950
9960 ➜ 9989
Švedija
Stockholm Segeltorp 10005 - 13025 - 13033 - 13034 - 13036 - 13038 - 13039 - 13042 - 13043 - 13055 - 13056
Drottningskär 37022
Gothenburg archipelago 43080 ➜ 43089
43095 ➜ 43097
Nordkoster 45204
Sydkoster 45205
Åstol 47112 - 47113
Dyrön 47114 - 47115
Västra Götaland 47500 ➜ 47599
Gotland 62000 ➜ 62999
Holmön 91803
Blidö 76017
Yxlan 76018
Stockholm Tomteboda 76019

Pristatymas
5/9 dienų

Saugūs mokėjimai

Nemokamas pristatymas

Bekontaktis
pristatymas

Saugus mokėjimas

Visa
Mastercard
PayPal
ApplePay
GooglePay

Sveiki atvykę į „Cazeboo“!

Šiuolaikinės lauko įrangos, ypač terasų ir sodo dangų, pardavimo internetu specialistas „Cazeboo“ yra garbės taškas pasiūlyti jums išsamų pasiūlymą, kuris padidins jūsų eksterjero vertę pagal naujausios rinkos tendencijos itin konkurencingomis kainomis!

Kokybė už tinkamą kainą! Tai yra Cazeboo šūkis!

Visi mūsų gaminiai buvo sukurti ir suprojektuoti kaip komplektas.
Lengvai ir greitai sumontuoti, patiems surinkti Cazeboo pavėsines, pavėsines ir stogines automobiliui bus tikras vėjas .

Visi mūsų modeliai buvo sukurti taip, kad būtų suderintas saugumas ir estetika.

Cazeboo siūlo pasirinkimą, kad atitiktų visus jūsų norus ir reikalavimus: drobinė pavėsinė, bioklimatas, sodo pavėsinė , stoginė, kioskas, ...
„Cazeboo“ daroma viskas, kad jūs patenkintumėte!
Taip pat atraskite visus mūsų priedus, skirtus jums tinkamam eksterjerui: bus pasiūlyta drobė ir atsarginės stogo dalys, kad jūsų projektas būtų tobulas .

Siekdami palengvinti pasirinkimą, visuose mūsų gaminių lapuose turite visą techninę informaciją, išsamų gaminio aprašymą, taip pat vaizdinę situaciją.

Mokėjimai yra saugūs, o pristatymas nemokamas, todėl pasinaudokite ir laimingo apsipirkimo!